Rognebærhagen gir mening med dagen

Rognebærhagen – gir mening med dagen, gjennom omsorg, trygghet, respekt, glede og kreativitet. Gjennom undring, nysgjerrighet med aktive voksne til stede. Med et syn på at leken er det viktigste barna gjør og barnas største læringsarena. Vi ønsker oss en visjon som både sier noe om hvem vi er, men også noe om hva vi vil. Visjonen er ikke konkret, den er abstrakt og ambisiøs. Vi vil alltid bli bedre. Vi vil skape det rommet hvert enkelt barn trenger for å blomstre. Se meg, hør meg og forstå meg.