Betalingsbetingelser i Rognebærhagen

Ny makspris i barnehagene

Styret har i tråd med vedtak i Stortinget bestemt å sette ned månedsbetalingen for barnehage plass i Rognebærhagen barnehage fra 3050 kr pr måned til 3000 kr fra 01.01.23 i 11 måneder.

Full oversikt over betalingsbetingelsen i Rognebærhagen får du ved å gå inn på linken under.

BETALINGSBETINGELSER ROGNEBÆRHAGEN BARNEHAGE FRA 01