Løvetann

Løvetann er en 0-3 års avdeling med ni barn. Her jobber trygge, dyktige og omsorgsfulle voksne med god erfaring. Vi er tilsammen fem voksne, to pedagogisk ledere og tre assistenter i ulik stillingsstørrelse.

Løvetann er en avdeling som innbyr til lek og andre aktiviteter. Vi jobber blandt annet med å legge til rette for at små barn skal kunne gjøre seg forstått selv uten verbalt språk. Derfor er mye flyttet ned i barnas nivå og dermed blitt synlig for de små barna.

Hverdagen vår er forutsigbar for barna, men samtidig full av opplevelser. Hver dag blir barna delt inn i mindre gruppe, og her får barna varierte opplevelser innen forming, lek , lesing og annet. Enkeltbarn kommer i fokus, vi voksne kan tilrettelegge for aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling. Ved å dele dem i mindre grupper kan det være større mulighet for selvhevdelse og opplevelse av mestring sammen med voksne som har god tid til veiledning og støtte.  

Samlingen er en sentral og viktig del av hverdagen vår. Her har vi fokus på det enkelte barn, og vi snakker om hver enkelt som er tilstede og er noen borte, snakker vi om hvor de er. Vi synger mange ulike sanger i forhold til tema og ulike historier og rekvisitter dukker opp. Samling skaper forutsigbarhet og trygghet for barna, da vi forbereder de på hva som skjer etterpå.

De voksne som jobber på Løvetann er en fin kombinasjon som fungerer godt sammen. Vi ønsker å være  tilstede for barna og undre oss sammen med dem. Vi møter barna med omsorg, respekt og annerkjennelse.

Velkommen til oss!