Rødkløver

Rødkløver er en småbarnsavdeling med tolv barn og fire voksne. Vi er to pedagogiske ledere og to assistenter.

På Rognebærhagen sine småbarnsavdelinger har vi fokus på omsorg og trygghet. Barna som går her vil få oppleve mye gøy sammen med andre barn og voksne. Vi har et godt samarbeid med alderslike grupper på tvers av avdelingene hvor vi blant annet går på tur, har gruppetid og gymsal sammen.

 

Vi har fokus på å dele barna i små grupper store deler av dagen slik at alle får uttrykke seg og bli sett og hørt. Vi ser på Rammeplanen som er vårt styringsdokument og legger opp til aktiviteter og innhold med denne i bakhodet. Samtidig ønsker vi at barnas stemmer og interesser skal være med å medvirke valg av tema og innhold i hverdagen.

 

En vanlig hverdag på småbarnsavdeling i vår barnehage består av lek, aktiviteter, samlinger, utetid, innetid, hviletid/soving. Vi legger stor vekt på at barnas behov blir møtt da på trøst, kos, lek, stell og hvile.

Velkommen til oss!