Rødkløver

Rødkløver er en 0-3 års avdeling med 12 barn. Vi er to pedagogiske ledere og tre assistenter i ulik stillings størrelser.

På Rødkløver er vi opptatt av at alle barn skal oppleve glede med å komme i barnehagen. Det å bli sett og ha en hånd eller ett godt fang når en kommer om morgenen, gir en god start på dagen.

Vi legger vekt på å sitte på gulvet sammen med barna, slik at vi er tilgjengelige, aktive og observante i lek, ladning og trøst. Arbeid med trygghetssirkelen og «se meg, hør meg og forstå meg» er verdier vi har med oss i vår streben etter gode meningsfylte dager sammen med barna.

Godt stell, god omsorg og meningsfylte grenser er en viktig del av småbarns livet og er med på å utvikle barnas empati og trivsel. For oss er det viktig med gode rutiner, da det gir god struktur på dagen og trygghet for barna.  

Utetid i frisk luft, med bevegelsesglede, utforskning av sand, vann og natur er en viktig del av dagen hos oss.

Barna blir delt inn i mindre grupper flere dager i uken, for å gi barna opplevelser, utfordringer og samvær i mindre grupper og utfra sin alder. Vi bruker også mye sang og musikk på avdelingen, både i hverdagsaktiviteter og daglig samling.

Velkommen til oss!