Fiol

Fiol er en 3-6 års avdeling med engasjerte, trygge og omsorgsfulle voksne. Vi er 4 voksne tilknyttet avdelingen. Vi er et stabilt team som jobber godt sammen. Et stabilt team gir et godt utgangspunkt for trygghet, relasjoner og fine øyeblikk sammen med barna.

På Fiol er vi opptatt av å bygge oppunder barnas nyskjerrighet. Vi vil at barna skal føle omsorg og trygghet. Vi tar vare på barnas behov for lek, vennskap, fellesskap og læring. Leken er en arena for barns utvikling og læring, og for sosial språklig samhandling. Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede, humor og spenning gjennom lek.

På avdelingen er vi opptatt av allsidig lek og aktivitet både inne og ute, i grupper og lek alene. Vi legger tilrette for lekegrupper, turgrupper, alderslike grupper for å øke relasjoner blandt barnegruppen på avdelingen, og mot barn på andre avdelinger.

Velkommen til oss!