Timotei

Timotei er en 3-6 års avdeling med trygge, omsorgsfulle voksne som har mange års erfaring fra barnehage. Vi er 4-5 voksne tilknyttet avdelingen i ulik stillingsstørrelse, men vi er et godt team og jobber godt sammen.

På Timotei er vi opptatt av at hvert enkelt barn skal føle trygghet og omsorg, bli sett og hørt. Sosialkompetanse og vennerelasjoner er noe vi jobber med daglig for å styrke barnas selvhevdelse og selvkontroll. Å dele barna inn i venne/lekegrupper er en viktig del av denne jobben.

På avdelingen er vi opptatt av allsidig lek og aktivitet som kan være både utviklende og gi læring. Vi synes det er viktig med utetid i barnehagen og prøver å komme oss ut uansett vær, enten på tur i nærmiljøet eller i vårt eget flotte uteområde.

For oss er det viktig med gode rutiner og struktur. Dette gir en forutsigbar hverdag for barna og er et ledd i barnas selvstendighetstrening.

Det er viktig for oss å gå inn i leken/aktiviteten for å støtte og veilede barna når de trenger det, men det er også viktig å bare være sammen med barna. Dele gode stunder i hverdagen med dem.

Vi ønsker velkommen til oss:)