Se meg, hør meg og forstå meg

Vi ser på leken som det viktigste barna gjør, og barnas største læringsarena. Vi ønsker å skape det rommet hvert enkelt barn trenger for å blomstre. Med aktive voksne til stede gjennom dagen. Vi skal undre oss og være nysgjerrige sammen med barna.