Foreldreundersøkelsen 2022

Vi har nå fått resultatet av Foreldreundersøkelsen for 2022.

Klikk dere inn på lenken under og se Rognebærhagen sine resultater sammenlignet med kommunale og private barnehager i Stavanger. Vi er veldig fornøyde med mange av punktene i undersøkelsen. Vi ser at arbeidet vi la ned på noen av punktene etter undersøkelsen i 2021 har gitt resultater. 

Vi har nå gått gjennom resultatene og laget en plan for hvordan vi skal jobbe videre for å forbedre oss på enkelte punkt, og fortsette den gode jobben vi allerede gjør på mange områder. 

Takk til de av dere som satte av tid til å svare på undersøkelsen. Svarprosenten denne gangen var på 68,85%. Denne skulle vi nok ønsket var noe høyere. 

Foreldreundersøkelsen 2022

 

Mvh Anne Grete og Lise