Foreldreundersøkelsen 2020

Vi har nå fått resultatet av Foreldreundersøkelsen for 2020.

Klikk dere inn på lenken under og se Rognebærhagen sine resultater sammenlignet med kommunale og private barnehager i Stavanger. 

Vi har nå gått gjennom resultatene og lagt en plan for hvordan vi skal jobbe videre for å forbedre oss på enkelte punkt og fortsette den gode jobben vi allerede gjør på mange områder. 

Takk for at dere satte av tid til å svare på undersøkelsen. Svarprosenten denne gangen var på 75,86%

Foreldreundersøkelsen 2020

Mvh Anne Grete og Lise