Planleggingsdager 2020 - 2021

Planleggingsdagene for dette barnehageår: 

Fredag 14.08.20

Fredag 13.11.20

Mandag 04.01.21

Tirsdag 06.04.21

Fredag 14.05.21