Planleggingsdager 2022- 2023

Planleggingsdagene for dette barnehageår: 

Onsdag 17.08.22

Fredag  18.11.22

Mandag 02.01.23

Tirsdag 11.04.23

Fredag  19.05.23