Planleggingsdager 2023- 2024

Planleggingsdagene for dette barnehageår: 

Onsdag 16.08.23

Fredag  17.11.23

Tirsdag 02.01.24

Tirsdag 02.04.24

Fredag  10.05.24