Fiol

FIOL

Fiol er en avdeling som består av barn i alderen 3 til 6 år. Til høsten er vi 18 barn og tre voksne.

Vi er opptatt av å være aktive og fysiske i løpet av dagen. Vi har fokus på forming, men vi ønsker og å tilby barna en innholdsrik og variert hverdag.

Marthe er pedagogisk leder, hun har fordypning i småbarnspedagogikk og har interesse for forming, insekter og digitale verktøy.

Karoline er pedagogisk leder og har fordypning i kunst, kultur og kreativitet, og har interesse for friluftsliv og forming.

Wenche er pedagogisk medarbeider og har interesse for forming, samlinger og å sette i gang fysiske aktiviteter.

Dagsrytmen:

07.30 Barnehagen åpner.

08.00 -09.00 Frokost.

09.30 –11.00 Frilek (Kan være annet felles opplegg eller bydelshuset)

11.30 –12.00 Lunsj.

12.15 –12.30 Hvilestund

12.30-16.30 Ute- og/eller inneaktiviteter (ca 14.15 fruktmåltid)

16.30 Barnehagen stenger.