Betalingsbetingelser i Rognebærhagen

Ny makspris i barnehagene

Fra 01.08.19 blir det innført ny makspris i barnehagene. Prisen stiger fra kr. 2990 pr. mnd til kr.3040.

Full oversikt over betalingsbetingelsen i Rognebærhagen får du ved å gå inn på linken under.

BETALINGSBETINGELSER I ROGNEBÆRHAGEN BARNEHAGE PR 01.08.19