Løvetann

Løvetann er en 0-3 års avdeling med ti barn. Her jobber trygge, dyktige voksne med mange års erfaring. Vi er tilsammen fem voksne, hvorav to deler stilling som pedagogisk leder.

Løvetann er en avdeling som innbyr til lek og andre aktiviteter. Vi har lenge jobbet med å legge til rette for at små barn skal kunne gjøre seg forstått selv uten verbalt språk. Derfor er det meste flyttet ned i barnas nivå og dermed blitt synlig for de små barna.

Hverdagen vår er forutsigbar for barna, men samtidig full av opplevelser. I løpet av uken blir barna delt i mindre grupper. Her får barna varierte opplevelser innen forming, lek , lesing og annet.

Samlingen er en sentral og viktig del av hverdagen. Her har vi fokus på det enkelte barn. Alle har sin egen sang og en liten tredukke. Vi snakker om hver enkelt som er tilstede og er det noen borte snakker vi om hvor de er. Vi synger mange ulike sanger i forhold til tema og ulike historier og rekvisisjoner dukker opp.

De voksne som jobber på Løvetann er en fin kombinasjon som fungerer godt sammen. Vi ønsker å være ekte tilstede for barna. Vi møter barna med omsorg, respekt og annerkjennelse.

Velkommen til oss!