Foreldreundersøkelsen 2018

Vi har nå fått resultatet av Foreldreundersøkelsen for 2018.

Klikk dere inn på lenken under og se Rognebærhagen sine resultater sammenlignet med kommunale og private barnehager i Stavanger. 

Vi skal nå gå gjennom resultatene og legge en plan for hvordan vi skal jobbe videre for å forbedre oss på enkelte punkt og fortsette den gode jobben vi allerede gjør på mange områder. 

Takk for at dere satte av tid til å svare på undersøkelsen. Svarprosenten denne gangen var på ca 84%.

Foreldreundersøkelsen 2018