Planleggingsdager 2019-2020

Planleggingsdagene for neste barnehageår er nå klare:

Onsdag 14.08.19

Fredag 15.11.19

Torsdag 02.01.20

Tirsdag 14.04.20

Fredag 22.05.20