Planleggingsdager 2018-2019

For barnehageåret 2017-2018 er planleggingsdagene lagt til følgende datoer:

Onsdag 15.08.18

Fredag 16.11.18

Onsdag 02.01.19

Tirsdag 23.04.19

Fredag 31.05.19

 

Disse dagene er barnehagen stengt